Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Analize factori de mediu

Analizele de mediu înglobează o familie de analize diverse în funcție de tipul de cerință de reglementare, cum ar fi apa, aerul, sau solul, deșeurile și nămolurile. Analizele de interes sunt apele uzate, emisiile, imisiile și nivelul de zgomot. Mai rar sunt necesare analize de sol.

  • Determinări fizico-chimice pe probe de apă subterană, apă de suprafață și apă uzată;
  • Determinarea imisiilor din atmosferă;
  • Măsurarea nivelului de zgomot la exterior și interior;
  • Determinarea concentrației gazelor de ardere;
  • Măsurarea nivelului de zgomot la exterior și interior.

Laboratorul poate răspunde și solicitărilor de consultanță pe probleme specifice de prevenire și reducere a poluării mediului, sau de eficientizare a tehnologiilor de control a poluării, asigurând servicii de evaluare a impactului și riscului de mediu, de evaluare a ciclului de viață, de evaluare a amprentei de carbon etc. Putem elabora un plan de monitorizare a factorilor de mediu pentru compania ta și pe baza rezultatelor și al planului de monitorizare, veți putea reduce impactul asupra mediului, cunoscând care sunt parametri optimi și legali în care îți poți desfășura activitatea. În plus, susținem și completăm activitatea responsabililor de mediu din interiorul companiei tale sau putem asigura (prin echipa de consultanță) externalizarea serviciului de responsabil de mediu.