Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Termeni și condiții

Acord de utilizare

Prin utilizarea acestui site, vă exprimați acordul cu aceste condiții de utilizare.

Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Altislab Testing sau al altora, după indicații, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Imaginile care ilustrează acest site sunt preluate de pe Pixabay și se supun licenței de utilizare a acestuia. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut fără permisiunea proprietarului drepturilor de utilizare.

Date personale

Acest site nu colectează date cu caracter personal.

Jurnale de acces (loguri)

Orice server web colectează automat o serie de date privind vizita dumnevoastră - adresa IP, sursa (referința), browserul, pagina solicitată, răspunsul serverului la solicitare. Acestea sunt date de natură tehnică și nu sunt procesate în nici o formă. Jurnalele de acces sunt consultate doar în cazul unor incidente de securitate sau de natură tehnică pentru identificarea cauzei, altfel, ele sunt șterse manual fără a fi citite, de regulă la 3-4 luni.

Candidaturi

În cazul în care ne trimiteți CV-ul dumneavoastră în mod spontan sau ca răspuns la un anunț de poziție vacantă, datele respective sunt stocate, analizate pentru a vedea dacă există o potrivire între profilul dumneavoastră și cerințele postului. În cazul unei potriviri, veți fi contactat de cineva din partea firmei noastre pentru a explora posibilitatea unei colaborări. În cazul în care nu se ajunge la o formă de colaborare, informațiile sunt șterse manual periodic între șase luni și un an. Există posibilitatea ca datele să fie salvate în cadrul unui backup, fără însă a mai fi procesate. Rolul backupului este de a restaura datele în caz de incident de natură tehnică, nici o informație din cadrul unui backup nu este procesată altfel. Aceste backupuri sunt șterse manual după maxim 3 ani.

Rețele sociale

Altislab Testing folosește rețelele sociale pentru a promova produsele și serviciile sale. Nu există instalate scripturi, accesul se face direct. În momentul în care accesați paginile noastre de pe rețelele sociale vă supuneți termenilor și condițiilor acestora. Altislab Testing nu își poate asuma nici o responsabilitate cu privire la modului în care aceste rețele procesează datele dumneavoastră. Altislab Testing folosește datele personale de pe acele site-uri conform politicii acestora, de exemplu, pentru a vă informa cu privire la oferte, produse și servicii sau posturi vacante. Dacă este vorba de CV-uri sau date profesionale, ele sunt procesate conform punctului de mai sus. Dacă este vorba de date de contact, acestea nu mai sunt păstrate sau procesate în măsura în care nu s-a realizat o tranzacție. În cazul în care este realizată o tranzacție, datele sunt gestionate conform contractului încheiat între părți.

Rețele de publicitate

Altislab Testing folosește rețelele publicitare pentru a promova produsele și serviciile sale. Nu există instalate scripturi pe acest site. În momentul în care accesați un anunț publicitar, datele sunt colectate și procesate de furnizorul serviciului respectiv, noi având acces doar la date anonomizate. Folosind rețelele publicitare vă supuneți termenilor și condițiilor acestora. Altislab Testing nu își poate asuma nici o responsabilitate cu privire la modului în care aceste rețele procesează datele dumneavoastră.

Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Altislab Testing. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Altislab Testing nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Altislab Testing își declina în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvata;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Altislab Testing nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii promovate pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Altislab Testing.

Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

Altislab Testing poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Această pagină a fost revizuită la data de 17.08.2023

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni și Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.