Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Analize apă

Verificarea calității apei uzate se asigură  conform frecvenței de monitorizare și indicatorilor de calitate impuși prin Autorizația de mediu, Autorizația de gospodărire a apelor si prin legislația aplicabilă în domeniu.

Laboratorul realizează monitorizarea calității apei pe fluxul tehnologic al stațiilor de epurare si al rețelelor de canalizare din mediul urban si rural, prin utilizarea metodelor de încercare standardizate și adecvate, în conformitate cu ultimele ediții ale standardelor de analiză în vigoare.

Laboratorul dispune de spatii moderne și personal competent, specializați pe tehnici analitice clasice și moderne. Serviciile oferite se caracterizează prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidențialitate.

Prelevarea probei/probelor de apă uzată este realizată de personalul laboratorului la cererea beneficiarului (contra cost) sau de către beneficiar, cu respectarea indicațiilor din Analiza comenzii; în acest caz beneficiarul va aduce proba de apă uzată (inscripționată cu data și locul prelevării) în interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul nostru.

Analize efectuate ape uzate

Aluminiu

Detergenți

Fosfat

Amoniu

Fier

Sulfat

Clorura

Mangan

Sulfura

Clor

Nitrați

Sulfit

Crom / Cromat

Nitriți

Zinc

Cupru

Oxigen

 Conductivitate

Cianuri

pH

 Duritate

Analize efectuate ape suprafață

Aluminiu

Cupru

Nichel

Amoniu

Cianuri

Nitrati

Calciu

Fluorura

Nitriti

Duritate carbonat

Duritate

pH

Clorura

Fier

Sulfat

Clor

Magneziu

 

Crom / Cromat

Mangan