Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Despre noi

Scopul principal al laboratorului este acela de a efectua analize generale și inspecții de calitate în special privind siguranța alimentului și protecția mediului, dar și de a oferi servicii de consultanță operativă bazate pe suportul tehnic și științific oferite de către specialiștii ce activează în cadrul său.

Astfel, Altislab Testing nu este doar un laborator, ci un partener pentru companiile care au nevoie nu doar de rezultatele unor analize, ci pentru a înțelege și ce este în spatele acestora pentru a-și îmbunătăți activitățile de control al poluării sau al calității produselor proprii.

Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice efectuează o gamă variată de teste pentru apă, aer, zgomot și produse agroalimentare. Efectuăm analize și încercări de laborator într-un mediu controlat și aplicăm standardele de calitate specifice în realizarea încercărilor și testărilor, precum și în elaborarea rapoartelor de specialitate, pentru a satisface toate exigențele, dar și pentru a aduce plus valoare și siguranță clienților noștri.

Testele efectuate în laboratorul nostru asigură faptul că produsele și serviciile dumneavoastră sunt conforme iar echipa noastră de asistență tehnică este disponibilă pentru a oferi consultanță de specialitate în ceea ce privește standardele, practicile de lucru și tehnologiile utilizate.

Clienții noștri beneficiază de pachete complete de servicii adaptate nevoilor lor, astfel câștigând timp și economisind bani. În funcție de solicitările beneficiarului, specialiștii noștri prelevează probe, efectuează măsurători, analize fizico-chimice și microbiologice și emit buletine de analize.

Laboratorul poate răspunde și solicitărilor de consultanță pe probleme specifice de prevenire și reducere a poluării mediului, sau de eficientizare a tehnologiilor de control a poluării, asigurând servicii de evaluare a impactului și riscului de mediu, de evaluare a ciclului de viață, de evaluare a amprentei de carbon etc. Putem elabora un plan de monitorizare a factorilor de mediu pentru compania ta și pe baza rezultatelor și al planului de monitorizare, veți putea reduce impactul asupra mediului, cunoscând care sunt parametri optimi și legali în care îți poți desfășura activitatea. În plus, susținem și completăm activitatea responsabililor de mediu din interiorul companiei tale sau putem asigura (prin echipa de consultanță) externalizarea serviciului de responsabil de mediu.

Același lucru se poate face și pe partea de controlul calității produselor alimentare, de la elaborarea planurilor de autocontrol, a documentațiilor HACCP, fișelor tehnice de produs, etichetelor nutriționale până la efectuarea de audituri interne de verificare a conformității cu cerințele legale sau standardele de calitate și siguranța alimentului, sau externalizarea serviciului de control calitate.