Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Analize emisii și imisii

Deţinătorii instalaţiilor staţionare au obligaţia de a-şi supraveghea sistematic nivelurile emisiilor şi a asigura încadrarea în limitele impuse de standarde și legislație. Determinările de noxe profesionale se efectuează în scopul verificării calității aerului din atmosfera locurilor de muncă și încadrării în limitele stabilite de către legislația SSM în vigoare sau de legislația de mediu.

Prin emisii se înțelege eliminarea în atmosferă a unor poluanți solizi, lichizi sau gazoși din surse punctiforme, fixe sau de suprafață. Monitorizarea acestora este impusă tuturor agenților economici, de către autoritățile de control in domeniu.

Obligația efectuării măsurătorilor privind emisiile în toate fazele de funcționare revine deținătorului instalației, conform unui program prevăzut în regulamentul de exploatare care se aprobă o dată cu autorizația de funcționare de către autoritatea pentru mediu.

 Laboratorul nostru efectuează determinări de emisii la surse fixe (emisii eliberate în aerul înconjurător de utilaje, instalatii, inclusiv de ventilație, din activitățile de construcții, din alte lucrări fixe care produc sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante.

Determinarea nivelului de emisii este efectuată cu analizorul de gaze de ardere pentru aplicații industriale – Testo 350 XL, conform legislației în vigoare pentru determinarea la coș/ gaze de ardere (NO, NO2, NOx, SO2, CO, CO2, O2) și a debitului, presiunii și umidității efluentului gazos.

Prin imisii se înțelege transferul poluanților în atmosferă către un receptor.

Există o strânsă legătura între emisii și imisii, la concentrații mari ale noxelor emise de o instalație vom regăsi în aerul ambiental din vecinătățile instalației valori crescute ale acelorași noxe.

Autoritățile pentru mediu apreciază, prin comparație cu prevederile standardului privind imisiile, dacă și în ce măsura valorile efective depășesc concentrațiile maxime admise și, în caz afirmativ, impun deținătorilor de instalatii care elimină poluanți în zona respectivă măsuri de limitare mai severă a emisiilor.

Laboratorul nostru efectuează determinări  imisii  prin prelevări de scurtă conform legislației în vigoare.

Pentru determinarea imisiilor utilizăm un Analizor multigaz SKY3000 cu senzori:

  • NO2 (0-20ppm)
  • SO2 (0-20ppm)
  • CO (0-500ppm)
  • CO2 (0-5%vol.)
  • COV (0-1000ppm)
  • Cl2 (0-20ppm)
  • NH3 (0-100ppm)
  • H2S(0-50ppm)

Pentru monitorizarea particulelor se folosește Monitorul de particule Aerocet 532, care măsoară și înregistrează simultan PM1, PM2,5, PM4, PM7, PM10 și particule totale în suspensie (TSP), dar și 8 dimensiuni de particule cu un interval calibrat de la 0,3 la 10 microni.