Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Analize zgomot

O cerință importantă în evaluarea impactului de mediu o reprezintă evaluarea nivelurilor de zgomot și de vibrații, în scopul identificării zonelor unde se înregistrează depășirea limitelor admisibile, care pot conduce la efecte semnificative asupra sănătății receptorilor umani și/sau asupra faunei sălbatice, atât pentru cea de uscat, cât și pentru cea acvatică .

În speranța de a îmbunătății calitatea vieții, evaluăm impactul zgomotului asupra receptorilor – factor uman și biodiversitate-, astfel încât să oferim, prin metode pertinente, soluții de reducere a efectelor acolo unde se impun.

Măsurătorile le efectuăm cu Sonometru 2245 și asigurăm determinări de zgomot ambiant  conform legislației actuale:

  • SR ISO 6161-1:2022
  • SR ISO 10009:2017
  • SR ISO 1996-1:2016; SR ISO 1996-2:2018

Suplimentar, conform normelor de protecție a muncii, acțiunea zgomotului la locul de muncă nu trebuie să afecteze securitatea și sănătatea omului - normă aplicată tuturor angajaților, cu excepția celor de la bordul navelor. Măsurarea zgomotuluise face în cadrul reglementărilor corespunzătoare (directive, autorizaţii) sau pentru controlul fabricilor. Etalonarea periodică a valorilor măsurate cu valorile obținute prin metodele de referinţă vă oferă valori măsurate de încredere ce servesc la siguranţa dumneavoastră.