Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Analize siguranța alimentului

Deprecierea și alterarea produselor alimentare se produc ca urmare a acțiunii factorilor modificatori ai calității și caracteristicilor acestora. Acești factori modificatori pot fi: de natură microbiologică, de natură chimică și de natură fizică.

Contaminarea alimentelor are loc atunci când alimentele sunt combinate cu o altă substanță. Se poate întâmpla în procesul de producție, transport, ambalare, depozitare, vânzare și procesul de gătit. Contaminarea poate fi fizică, chimică sau biologică. Principalele tipuri de agenți patogeni sunt bacteriile, mucegaiul și ciupercile.

Controlul calității produselor alimentare:

  • se face în vederea determinării conținutului de ingrediente și compararea acestor valori cu limitele impuse de legislația în vigoare.
  • urmărește evidențierea prezentei sau absenței acelor substanțe interzise sau a celor permise în limite de concentrație reglementate prin lege.
  • se realizează în cadrul unor structuri special amenajate și certificate de organismele abilitate pe plan național, în conformitate cu cerințele regulamentelor în vigoare
  • rezultatele acestui control trebuie să certifice, pentru fiecare tip de produs, dacă,  la final, compoziția este aceeași cu cea stabilită, atât în termeni calitativi cât și cantitativi, informații care apoi sunt trecute pe eticheta produsului pentru informarea consumatorilor.

Metode de control a calităţii produselor alimentare

Calitatea finală a alimentului este rezultatul:

  • practicării unui control riguros în fiecare fază a procesului de fabricație
  • efectuării cu rigurozitate a controlului calității și conformității materiilor prime, al apei de proces și solvenților, al produselor intermediare, produselor finite, materiale și recipiente de uz alimentar

Analizele practicate pentru controlul calității alimentelor

(analize calitative, cantitative sau structurale) se încadrează în categoria:

  • analize senzoriale,
  • metodelor fizice,
  • metodelor chimice și fizico-chimice,
  • metodelor biologice și microbiologice.